MUNKATÁRSAK

Wittmann Tamás pszichológus coach

Wittmann Tamás

pszichológus, coach

Pszichológiai tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem szociál- és szervezetpszichológiai szakirányon, mely által egyéni munkákban is mindig az egyént körülvevő tágabb kontextus figyelembevételével dolgozom. 2017 óta foglalkozom life coachinggal, jelenleg család-rendszer terápiát tanulok. Segítő munkám mellett a Pécsi Playback Színház színésze vagyok, illetve a Pécsi Tudományegyetem Geopolitikai Doktori Programjában PhD-hallgatóként foglalkozom nemzeti identitás-kérdésekkel. Férj és családapa vagyok. Igény esetén franciául is vállalok konzultációt.

 

Várom azok jelentkezését, akik:

 • önismerettel szeretnének foglalkozni
 • teljesítménybeli nehézségekkel néznek szembe
 • veszteséget szeretnének feldolgozni
 • párkapcsolati vagy családi problémával keresnek segítséget
 • szeretnének öröklött viselkedésmintáikon változtatni 
 • kitartóan készek a fejlődésre, változásra.

 

A hozzám fordulóknak teljes figyelmet és megértést kínálok.

Happ Zsuzsa

tanácsadó szakpszichológus, coach, tréningvezető

Pszichológia tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem. Az elmúlt évek során egyéni tanácsadásban, egyéni- és team coahingban, csoportok és tréningek vezetésében szereztem tapasztalatot. A segítő szakmát pályamódosítóként választottam, korábban építészmérnökként projektmenedzsment, értékesítés és marketing területeken dolgoztam csapattagként és vezetőként. PhD disszertációmat a Pécsi Tudományegyetem Személyiség- és Egészségpszichológia Doktori Iskolájában írom. A szakpszichológusi képzésben krízistanácsadás szakirányt választottam, és 2022-ben kezdtem képződni a család- és párterápia területén.

Várom azokat a klienseket, akik:

 • valamilyen nehézséggel találkoztak az életük jelen szakaszában és keresik rá a megoldást;
 •  elakadtak egy döntéshelyzetben;
 • szeretnék mélyebben érteni saját magukat és az érzéseiket;
 • nyitottak vagy nyitottá szeretnének válni a változásra.

A felsorolt élethelyzetekben vagy más nehézségek, elakadások esetén a pszichológiai tanácsadás és a coaching módszereivel segítem a hozzám érkezőket. Fontos célom, hogy a közös munka lezárását követően klienseim képességeik és eszközeik biztos tudatában, önállóan haladjanak tovább a saját útjukon.

“Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz.” /József Attila/

Bóta Barnabás pszochológus coach

Bóta Barnabás

tanácsadó szakpszichológus, coach

2002-ben végeztem pszichológusként Pécsett, majd rövid tudományos kutatás után a médiában helyezkedtem el. Másfél évtizeden át egy multinacionális vállalatban jártam meg számos szintet és osztályt, majd az itt szerzett tapasztalatoktól inspirálva coachingot tanultam. Ezzel párhuzamosan fokozatosan visszatértem eredeti szakmámhoz: egyetemi alapképzésemet krízisintervenciós, illetve család- és párterápiás képzéssel egészítettem ki, jelenleg tanácsadó szakpszichológusnak tanulok. A Változás mellett családsegítőben dolgozom, illetve a szociális szférában, segítő szakmában tevékeny stáboknak tartok csoportos foglalkozásokat.

Várom azon egyének, párok és családok jelentkezését, akik:

 •  munkahelyi, tanulmányi, életvezetési problémákkal találták szembe magukat,
 • párkapcsolati vagy családi konfliktusokat, dilemmákat élnek meg,
 • valamilyen veszteséggel küzdenek,
 • elakadtak, nem tudják, hogy hogyan és merre tovább,
 • vagy akár úgy érzik, krízisben vannak.